10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie
2e Kerk
Kerkauto mevr. N. Baan

 

Gedachtenisdienst
Gedachtenisdienst zondag 26 november Kerkelijk Centrum de Regenboog
(aanvang 10.00 uur)
De laatste week van het kerkelijk jaar, voorafgaande aan de eerste zondag van
Advent, begint op zondag 26 november. Deze zondag gedenken wij de gemeenteleden
die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Familie en naasten zijn
voor de bijzondere dienst uitgenodigd om samen met ons hun ontvallen dierbaren
te gedenken. Bij binnenkomst kan een ieder een lichtje branden op de tafel
links in de kerkzaal. Tijdens de gedachtenisdienst worden er bij het noemen van
de namen kaarsen ontstoken aan het licht van de Paaskaars. De laatste kaars is
voor hen, die ons korter of langer geleden ontvielen, maar niet minder in onze
herinnering zijn.

We gedenken: †
Yde Bouma 22 november 2022
Jo Moerbeek-Deurman 23 november 2022
Koos Schoonhoven 7 december 2022
Hendrik Vroegop 4 januari 2023
Klaas Keizer 16 januari 2023
Kees Boon 18 januari 2023
Willempje van Gils 27 januari 2023
An Dubbeldam-Hoogendam 3 maart 2023
Corrie Volkers-Blom 16 maart 2023
Dick Westra 11 april 2023
Ab Claasen 15 april 2023
Tjitze Miedema 27 mei 2023
Klaas Koedijk 1 augustus 2023
Froukje Wever-Werkman 20 augustus 2023
Sietze Dijkstra 29 augustus 2023
Marry Boon-Kooy 20 september 2023

Ga terug