10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e Diaconie: KiA Werelddiaconaat
2e Kerk
Kerkauto dhr. H. Olie

Ga terug