10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog

10.00  uur                 Ds. Robert Blaauw

Collecte                     1e  Diaconie: diaconie PGSP (algemeen)  2e Kerk

Kerkauto             mevr. L. van Doorn-Claassen     

Ga terug