10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog

10.00  uur                 ds. H.J. Bijman

Collecte                     1e  Diaconie: Kerk in Actie - Zending - Ghana  2e Kerk

Kerkauto             mevr.  N. Baan

Ga terug