10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog

10.00  uur                 ds. Piet de Jong

Collecte                     1e  Diaconie: Jeugdwerk PGSP  2e Kerk

Kerkauto             mevr. A. Kloosterboer

Ga terug