10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog

10.00  uur                 dhr. Erik Kroese

Collecte                     1e  Diaconie: KIA voor vluchtelingen uit Venezuela in Colombia
                                  2e Kerk

Kerkauto             dhr. H. Olie

Ga terug