10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie: diaconie PGSP (algemeen) 2e Kerk
Kerkauto mevr. N. Baan,

Ga terug