10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. Leon v.d. Broeke
Collecte 1e Diaconie: Bloemen in de Kerk 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug