10.00 Dienst in de Regenboog

Eerste Paasdag

10.00 uur ds. H.J. Bijman
m.m.v. het interkerkelijk koor Columba o.l.v. Vera van Tol
Collecte 1e Diaconie: KIA - Werelddiaconaat 2e Kerk
Kerkauto mevr. A. Kloosterboer

 

Ga terug