10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman 1e Advent
Maaltijd van de Heer
Collecte 1e Diaconie PGSP (algemeen) 2e Kerk
Kerkauto dhr. H. Olie

Ga terug