10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. M. Braamse, Alkmaar
Collecte 1e Diaconie: diaconie PGSP 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug