10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. Garbrich Baalbergen uit Bennekom
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e Diaconie: Kia Werelddiaconaat India 2e Kerk
Kerkauto mevr. A. Kloosterboer

Ga terug