10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur mevr. A. Vader-Terpstra
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte Diaconie: KiA-Werelddiaconaat (Oeganda) en Wijkwerk PGSP
Kerkauto mevr. N. Baan

Ga terug