10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte Kerstcollecte Kerk in Actie
(vluchtelingenkinderen in Griekenland)
Kerkauto dhr. H. Olie

Ga terug