10.00 Dienst in de Regenboog

Zondag 28 november 1e Advent
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Maaltijd van de Heer
Collecte Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug