10.00 Dienst in de Regenboog

Zondag 10 oktober
Regenboog
10.00 uur mevr. Aly Vader
Collecte Wijkwerk en PGSP jeugdwerk
Kerkauto dhr. H. Olie

Ga terug