10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur da. N. Boon, Assendelft

Collecte 1e Kerk in Actie, Werelddiaconaat Moldavie 2e Kerk

Ga terug