10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman

de ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Kerk in Actie: 40 dagentijd Bin. Diaconaat 2e Kerk

Deurcollecte Onderhoud kerktuin

Crèche Petra

Ga terug