10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman   OOGSTDIENST

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Dorcas 2e Kerk

Crèche Nicole

Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug