10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur                  ds. C. v.d. Broeke, Kampen

Collecte                     1e  PKN: collecte Vredeswerk  2e Kerk

Deurcollecte            KIA Noodhulp overstromingen Nepal en Bangladesh

 

Ga terug