10.00 Dienst in de Allemanskerk

Allemanskerk
10.00 uur ds. W. Venema, Oudkarspel
Oecumenische Vredeszondag
Collecte 1e Diaconie: KiA 2e Kerk
Kerkauto mevr. N. Baan

Ga terug