10.00 Dienst in de Witte Kerk

 

Witte Kerk
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Viering Maaltijd van de Heer
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e KiA: Werelddiaconaat 2e Kerk
Crèche Margreet en Karin
Kerkauto dhr. J. Vermeer tel. 5643122

Ga terug