20.00 Gespreksgroep

Op zondag 14 januari is er weer een gesprekskring. Het thema is:

WAAR KOM JE VANDAAN?

Dit seizoen vertellen we elkaar allerlei persoonlijke verhalen. Dat is bijzonder om van elkaar te horen. Deze keer gaat het dus over de plek waar je bent geboren en/of opgegroeid. Wat was daar mooi, naar of bijzonder aan.

Vanaf 20:00 uur is iedereen weer welkom in de Voorhof van de Regenboog. De koffie en thee staan dan weer klaar.

Tot zondag 14 januari,

Sipke Huizinga

Ga terug