20.00 Gespreksgroep

Op 14 april hebben we weer een bijeenkomst van de gespreksgroep. Het thema
is deze keer: ‘Hoe gaan we om met grenzen/barrières in ons leven’.
Welke grenzen ervaar jij in jouw leven en welke hinder ondervind je daarvan?
Moeten we grenzen blijven verleggen of juist niet. Vanaf 20:00 uur is iedereen
welkom in de Bocht van de Regenboog. De koffie en thee staan dan weer klaar.
We zien elkaar weer op 14 april.
Sipke Huizinga

Ga terug