20.00 Gemeenteavond in de Regenbnoog

Deze avond worden de jaarcijfers van de diaconie gepresenteerd en we
gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van onze gemeente aan de
hand van het visiestuk:
“Met ziel en zakelijkheid”. U bent van harte uitgenodigd!
Een overzicht van de jaarcijfers alsmede het visiestuk kunt u vanaf 19 juni
opvragen bij onze sciba (scriba@pgsp.nl )

Ga terug