19.30 Dienst in de Witte Kerk

Witte Kerk
10.00 uur geen dienst
19.30 uur da. Greet Bijl
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug