18.00 Sobere maaltijd

Dit event werd herhaald elke week tot 2024-04-03. tot 2024-04-03.

In het kader van de samenwerking zijn inmiddels de sobere maaltijden begonnen
in de 40 dagen tijd. Hierdoor komt de ‘Open Kerk’ te vervallen de komende
zes weken. Wilt u zelf een soepkom/bord en lepel meenemen? Er zal weer een
mandje rondgaan voor het goede doel: ‘Stichting Alkmaar Thuis’
De maaltijden zullen plaatsvinden op:
• 28 februari
• 6 maart
• 13 maart
• 20 maart
• 27 maart
De maaltijden vinden plaats in ‘De Regenboog’ van 18:00 - 19:00 uur.
Voor vervoer van deze activiteiten mag u bellen naar:
• Familie P. Rustenburg 072 5641801
Met vriendelijke groeten namens de kring
Ds. John Bijman, Janke Klercq en Tiny Rustenburg

Ga terug