10.00 Dienst in de Witte Kerk

Witte Kerk
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug