10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Viering Maaltijd v.d. Heer
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug