10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie: KiA – Gemeenteopbouw voor dorpskerken
in Bangladesh
2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug