10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
m.m.v. koor ‘One More Voice’ uit Heiloo
Collecte 1e Diaconie: KiA - Werelddiaconaat : Colombia
2e Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug