Fotoalbum

Agenda

29-5-2015   17.00 Nacht zonder dak
6-6-2015   Fietssponsortocht
26-6-2015   Jeugdweekend

Hieronder presenteren wij u onze fotoalbums:

Nog meer foto's zijn te bewonderen in het Picasa webalbum.

 
  

Overstapdienst 2009 Startzondag 6 sept. 2009 Klimmen Sportschool de Geus 2009
Intrededienst Leon van den Broeke Vakantieclub oktober 2009  
Gereformeerde predikanten Hervormde predikanten  Protestantse predikanten
Rad van avontuur 2009 AED training   
Saul repetitie  Kerk fotos  Kerst 2009
 Levende Kerststal  Kerstfeest ouderen  Nieuwjaarsduik 2010
 Teambuilding Kerkenraad  Sobere Maaltijd 2010  Kerkdienst 21 maart 2010
 Kinderpassie 2010  Pasen 2010  Wandelweekend 2010
 Vrijwilligersavond 2010  Musical Saul 23 april 2010  Wandelweekend 2010 deel2
 Overstapdienst 2010  Jeugweekend 2010  Startdag 2010 jongere jeugd
 Startdag 2010 oudere jeugd  Gemeentestartdag 2010  Doopdienst Linn van den Broeke
 Vakantieclub 2010  Oogstdienst 2010  Jeugddienst 14 nov 2010 en
 afscheid organist Nuis
 Kerststal 2010  Kerstfeest ouderen 2010  Kerstspel KND 2010
 Nieuwjaarsduik 2011  Nieuwe liturgische kleden 2011  Koffiedrinken 130211
 Sobere Maaltijden 2011  Paasgroetenactie 2011  Wandelweekend 2011
 Pasen 2011  DEL 65 jaar  Ierlandreis

 Alleengaandekring 24 mei 2011

 Nacht Zonder Dak  Ondertekening fusie PGSP
 Pinksteren 2011  Overstapdienst 2011  Fusiezondag
 Jeugdweekend 2011  Startzondag 2011  Fancy Fair 2011
 Jeugddienst 13 nov 2011  Zondag Christus Koning 2011  Kloosterweekend 2011
 Kerststal 2011  Kerstspel KND 2011  Nieuwjaarsduik 2012
 Volleybal toernooi 2012  Diaconale dienst 12 feb 2012  Jeugddienst 19 feb 2012
 Sobere Maaltijd 2012  Musical Ester 2012  Nacht zonder Dak 2012
 Overstapdienst 2012  Startweekend 2012  Kerststal 2012
 Sketch jeugddienst 2012  Oogstdienst 2012  Kerstspel KND 2012
 Oudejaarsduik 2012  Actie Geloof Hoop en Liefde  Sobere Maaltijden 2013
 Doopdienst Babet  Sarishow  Wereldfairetradedag
 Afrikaanse Braai  Voedselbank 2013  Overstapdienst 2013
 Vrijwilligersavond 2013  Startzondag 2013  Oogstdienst 2013
Operasie Vingerkraal 15 en 16 november  Zondag Christus Koning 2013  Praise Night zwembad de Bever
Levende Kerststal 2013  Eerste Kerstdag 2013  Kerkdienst 12012014
Jeugddienst 02 feb 2014  Nieuwjaarsduik 2014  Sobere Maaltijden 2014
 Nacht vol muziek  Jeugddienst 23 juni 2014  Afscheidsavond predikanten
 Afscheidsdienst Leon   Intrededienst ds. Bijman  Wandelweekend
 Startzondag 2014   Kerststal 2014  Praise Night Kerst 2014
 Kerstviering 2014   Jeugddienst 1 feb 2015  Sobere Maaltijd 2015